• توضیحات
  • نظرات کاربران

توضیحات

یک نکته ی مهمدرباره ذرت کوچک که باید توجه داشت این است که ذرت بچه  به طور کلی رقمی خاص و متفاوت از ذرت های دیگر نیست و تنها این ذرت زودتر از رسیدن بر روی بوته برداشت می شود.

یعنی هر رقمی از ذرت که زود برداشت شود قابلیت مصرف به عنوان بچه ذرت یا بیبی کورن را دارد و نیازی به بذر خاص با عنوان بذر بیبی کورن نیست، البته بذر هایی با عنوان بیبی کورن وجود دارد که دارای ویژگی های مناسبی برای پرورش بیبی کورن بوده و در جهان از این بذور استفاده می شود.

بذر موجود در فروشگاه رقمی از ذرت بوده که رشد کمی دارد و محصول آن خیلی درشت و بزرگ نمی شود و ذاتاً دارای قد و دانه های کوچک و با رنگ بسیار روشن (سفید یا کرمی) است و یکی از بهترین ارقام در جهان بوده که برای تولید بیبی کورن کاشته می شود.

اونباما
×
سلام، چطور می تونم کمکتون کنم.